top of page
save on.jpg

Nhà ăn

Căng tin do Save on Foods mang đến cho bạn. Tất cả các nhu cầu ăn vặt của bạn, được giao trực tiếp từ cửa của chúng tôi đến của bạn. Nhấp vào bên dưới để chọn từ nhiều món ăn nhẹ yêu thích trong rạp chiếu phim của bạn và một trong những tình nguyện viên của chúng tôi sẽ giao chúng ngay đến xe của bạn. Các tùy chọn thanh toán không chạm có sẵn khi bạn thanh toán bằng ghi nợ hoặc tín dụng.

DRINKS:

COLA: $1.50

DIET COLA: $1.50

ICED TEA: $1.50

ROOT BEER: $1.50

WATER: $1.00

 OD KETCHUP: $1.50

OD SOUR CREAM N' ONION: $1.50

OD BBQ: $1.50

OD SALT N' VINEGAR: $1.50

CHIPS:

REESE'S: $3.00

KITKAT: $3.00

CARAMILK: $3.00

AERO: $3.00

CHOCOLATE:

CANDY:

TWIZZLERS: $5.25

FUZZY PEACHES: $4.00

SOUR PATCH KIDS: $4.00

CHUPA CHUPE LOLLIPOPS: 2/$1.00

BUTTER: $4.00

CHEDDAR: $4.00

GLOWSTICKS: 1/$2.00 OR 3/$5.00

LAWN CHAIR RENTAL: $5.00

POPCORN:

EXTRAS:

bottom of page