top of page

תנאים והגבלות

תודה על התמיכה באירועי קיץ בש!

בכנות לא יכולנו להמשיך באירועים אלה בלעדיך. כמו בכל העסקאות העסקיות, יש לנו תנאי שירות ממושכים, אך נבטיח שכולנו נמצאים באותו דף ונפחית כל תקשורת שגויה ככל שאנו מתקדמים יחד. אם יש לך שאלות כלליות או הערות, אנא שלח דוא"ל לכתובת info@summerbash.ca.

תנאי שירות: הסכם זה בינך לבין הארגון שאתה מייצג (להלן "הארגון") לבין התאחדות הקהילה של אלברט פארק (להלן "APCA"). APCA מייצגת את השם הרשום של Summer Bash, Summer Summer ו- Mini-Bash Movie Lights ומשתמש בו (להלן "Summer Bash"). סאמר בש פועלת כישות מחוברת עם דירקטוריון נפרד (להלן "דירקטוריון") המדווח חזרה ל- APCA.

קראתי והבנתי את הסכם Summer Bash והתייחסתי לאתר, www.summerbash.ca, או לחבר ועדה, info@summerbash.ca, לפי הצורך. ערך הכרטיסים, הסחורה או כל היתרונות האחרים לארגון מכבדים את זכויות האדם האינדיבידואליות בקנדה, כולל הערכים העומדים בבסיס אמנת הזכויות והחירויות הקנדית וכן זכויות אחרות. אלה כוללים זכויות רבייה וזכות להיות חופשי מאפליה על רקע מין, דת, גזע, מוצא לאומי או אתני, צבע, נכות נפשית או פיזית או נטייה מינית, או זהות או ביטוי מגדרי.

הסכם זה ייכנס לתוקף מיום הגשת הטופס ל -31 בדצמבר של אותה השנה הקלנדרית.

כל הכספים המועברים למועצה או ל- APCA יפעלו בהתאם למדיניות ההחזר. תנאי תשלום ישולמו עם קבלתם ואימותם על ידי המועצה, ישולמו באופן מיידי. כל הארגונים רשאים לגשת לדוח ב- 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית כדי להדגים היכן חולקו כספיהם. כדי לבקש דוח זה, על הארגונים לשלוח דוא"ל לכתובת info@summerbash.ca.

לאחר עיבוד ההזמנה שלך, המידע על הרכישה שלך יימסר בדוא"ל. במקרים נדירים, קשר יתרחש דרך הטלפון אך בדרך כלל מיועד לשימוש חירום בלבד. האירועים שלנו ימשיכו לגשם או לזרוח ועל כל הארגונים לתכנן בהתאם למזג האוויר. במקרה של ביטול השתתפותך, אנו דורשים התראה של לפחות חמש (5) ימי עסקים. הדירקטוריון רשאי לבטל כל הרשאה שניתנה לארגון להשתמש ולתפוס מקום בכל עת ובלי סיבה. במקרים כאלה ייעשה מאמץ להודיע על כך לארגון תוך זמן סביר. אם יבוטל היתרו של APCA או אישורו להשתמש ולכבוש את המקום, לא תהיה לארגון כל טענה או זכות לפיצויים, או החזר כספי בגין אובדן, נזק או הוצאה כלשהי. הארגון אחראי על התנהלות ופיקוח על כל האנשים המשתמשים במתקן, בפארק או בשטח הפתוח בתאריכים ובמועדים שאושרו על ידי המועצה.

הארגון מסכים בזאת לחסוך מזיק ולשפות את מועצת המנהלים ו- APCA מפני כל התביעות, ההתחייבויות, הדרישות, הנזקים או הזכויות או עילות פעולה כלשהן, כלשהן הנובעות או נטענות על ידי כל אדם הנובע או נלווה ליישום או לשימוש וב אכלוס השטח המותר. במקרה שייגרם נזק לעיר רג'ינה כלשהי, אוניברסיטה, או רכוש או נכסים של מועצה, רשאי המועצה לבקש להחזיר את הנזקים הללו מהארגון. הדירקטוריון אינו אחראי לכל הפסד שהארגון גורם לו. הדירקטוריון אינו מקבל אחריות כלשהי בגין הפסדים, נזקי רכוש או פגיעה העלולים לנבוע מפעילות הארגון. המועצה אינה אחראית לאובדן או גניבה של רכוש הארגון, או רכושם של מי שנכח בהזמנת הארגון. הארגון אחראי לכל נזק למתקנים, לציוד או לריהוט, ככל שייגרם, הנובע משימוש במתקנים או במהלך השימוש בהם.

הדירקטוריון שומר לעצמו את הזכות לפנות כל אדם שנראה כמי שאינו פועל לטובת התוכנית או הפעילות או שמגלה התנהגות בלתי הולמת. הארגון מבין את דרישות החקיקה המתייחסות לפעילויות ולתוכנית המתנהלת ולכן הוא אחראי להבטיח שפעילויות אלה והמשתתפים בהן יעמדו בדרישות כל חקיקה פדרלית או מחוזית. יש להשתמש במתקן, בפארק או בשטח הפתוח רק בתאריכים ובשעות המוצגים ולמטרה שהמועצה אישרה.

אסור לארגון למכור כל טובין או שירותים במתקן, בפארק או בשטח הפתוח, למעט מכוסה בהסכם בכתב עם הדירקטוריון וכלול בטופס הבקשה. אסור לארגון לשתות משקאות אלכוהוליים במתקן, בפארק או בשטח הפתוח, אלא אם כן מועצת המנהלים נותנת אישור בכתב והארגון מקבל אישור משקאות מרשות המשקאות והמשחקים בססקצ'ואן. אסור לעשן או לערוך אדים במתקן, בפארק או בשטח הפתוח. הארגון אחראי על הקמתו, הסרתו וניקויו של המתקן, חניונים ושטחים פתוחים וכל הציוד הנלווה. הארגון מאשר כי הדירקטוריון אינו מספק שירותי אבטחה.

המועצה אחראית באופן בלעדי לתשלום כל אגרות הרישיון החלות על חברות זכויות יוצרים (למשל: SOCAN) בגין השמעת מוזיקה חיה או מוקלטת במתקן, בפארק או בשטח פתוח. הארגון אינו רשאי להציב שום פרסומת, הודעה, תמונה או קישוט במתקן, בפארק או בשטח פתוח ללא הסכמת הוועד מראש ובכתב.

APCA, מנהליה ומתנדביה לא יישאו באחריות לכל פעולה שאינם בשליטתם, לרבות אך לא מוגבלת למזג אוויר, היעדר משתתפים, פרסום, טעויות הדפסה וכו 'הצלחה קודמת אינה מבטיחה הצלחות עתידיות.

על ידי חתימה ולחיצה על כפתור ההגשה, אני מסכים לתנאי השירות ויש לי את כל הרשויות, ההרשאות והאישורים הנדרשים להגיש בקשה זו בשם עצמי ו / או הארגון.

bottom of page