top of page

όροι και Προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στις εκδηλώσεις Summer Bash!

Ειλικρινά δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτά τα γεγονότα χωρίς εσάς. Όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές, έχουμε μακροχρόνιους όρους παροχής υπηρεσιών, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα και θα μειώσουμε τυχόν εσφαλμένη επικοινωνία καθώς προχωράμε μαζί. Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις ή σχόλια, στείλτε email στο info@summerbash.ca.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών: Αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ εσάς ή του οργανισμού που εκπροσωπείτε (εφεξής "Οργανισμός") και του Κοινοτικού Συλλόγου Albert Park (εφεξής "APCA"). Το APCA αντιπροσωπεύει και χρησιμοποιεί το καταχωρημένο όνομα Summer Bash, Summer Market και Mini-Bash Movie Nights (εφεξής "Summer Bash"). Το Summer Bash λειτουργεί ως συνδεδεμένη οντότητα με ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής καλούμενο "Διοικητικό Συμβούλιο"), το οποίο αναφέρεται στην APCA.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τη συμφωνία Summer Bash και αναφέρθηκα στον ιστότοπο, www.summerbash.ca ή σε μέλος της επιτροπής, info@summerbash.ca, όπως απαιτείται. Η αξία των εισιτηρίων, των εμπορευμάτων ή οποιουδήποτε άλλου οφέλους για τον οργανισμό σέβεται τα μεμονωμένα ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των αξιών που διέπουν τον καναδικό Χάρτη Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, καθώς και άλλα δικαιώματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και το δικαίωμα απαλλαγής από διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, ψυχικής ή σωματικής αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

Αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα υποβολής του εντύπου έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Όλα τα χρήματα που μεταφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην APCA θα ακολουθήσουν την Πολιτική Επιστροφών. Οι όροι πληρωμής είναι πληρωτέοι κατά την παραλαβή και την επαλήθευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πληρωθούν αμέσως. Σε όλους τους οργανισμούς επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια έκθεση στις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους για να αποδείξει πού διανεμήθηκαν τα χρήματά τους. Για να ζητήσετε αυτήν την αναφορά, οι οργανισμοί πρέπει να στείλουν email στο info@summerbash.ca.

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της παραγγελίας σας, οι πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας θα παρέχονται μέσω email. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου, αλλά είναι συνήθως μόνο για επείγουσα χρήση. Οι εκδηλώσεις μας θα συνεχίσουν τη βροχή ή τη λάμψη και όλοι οι οργανισμοί πρέπει να σχεδιάσουν ανάλογα με τον καιρό. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας, απαιτούμε ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια που έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό για χρήση και κατάληψη οποιουδήποτε χώρου ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς αιτία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα καταβληθεί προσπάθεια ενημέρωσης του Οργανισμού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η άδεια ή η άδεια της APCA να χρησιμοποιήσει και να καταλάβει την τοποθεσία ακυρωθεί, ο Οργανισμός δεν θα έχει καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης ή αποζημίωσης λόγω τυχόν απώλειας, ζημιάς ή εξόδων. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά και την επίβλεψη όλων των ατόμων που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο κατά τις ημερομηνίες και ώρες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Οργανισμός με το παρόν συμφωνεί να σώσει αβλαβείς και να αποζημιώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την APCA έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων, ζημιών ή δικαιωμάτων ή αιτιών δράσης, οποιουδήποτε, που έγινε ή διεκδικείται από οποιονδήποτε προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή ή τη χρήση και πληρότητα των επιτρεπόμενων χώρων. Σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται σε οποιαδήποτε περιουσία ή περιουσιακό στοιχείο της Πόλης του Regina, του Πανεπιστημίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιδιώξει την ανάκτηση των ζημιών από τον Οργανισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκαλεί ο Οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημιές σε ακίνητα ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από τη δραστηριότητα του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για την απώλεια ή κλοπή των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ή της περιουσίας όσων παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση του Οργανισμού. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή έπιπλα, όσο κι αν προκληθούν, που προκύπτουν από ή κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άτομα που θεωρούνται ότι δεν ενεργούν προς το συμφέρον του προγράμματος ή της δραστηριότητας ή που επιδεικνύουν ακατάλληλη συμπεριφορά. Ο Οργανισμός κατανοεί τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα που διεξάγεται και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι αυτές οι δραστηριότητες και οι συμμετέχοντες σε αυτές θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ισχύουσας ομοσπονδιακής ή επαρχιακής νομοθεσίας. Η εγκατάσταση, το πάρκο ή ο ανοιχτός χώρος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά τις ημερομηνίες και τις ώρες που εμφανίζονται και για τον σκοπό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαγορεύεται στον Οργανισμό να πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες στην εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο, εκτός εάν καλύπτεται από γραπτή συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στο έντυπο αίτησης. Απαγορεύεται στον Οργανισμό να έχει αλκοολούχα ποτά στην εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δώσει γραπτή άδεια και ο Οργανισμός λάβει άδεια ποτού από την Αρχή Ποτών και Τυχερών Παιχνιδιών Saskatchewan. Απαγορεύεται το κάπνισμα ή οι ατμοί στην εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, την αφαίρεση και τον καθαρισμό της εγκατάστασης, του πάρκου και των ανοιχτών χώρων και όλου του σχετικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωμή τυχόν εφαρμοστέων αδειών σε εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. SOCAN) σε σχέση με την αναπαραγωγή ζωντανής ή ηχογραφημένης μουσικής στην εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο. Ο Οργανισμός δεν μπορεί να τοποθετήσει καμία διαφήμιση, ειδοποίηση, εικόνα ή διακόσμηση στην εγκατάσταση, το πάρκο ή τον ανοιχτό χώρο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η APCA, οι διευθυντές της και οι εθελοντές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε πράξη εκτός ελέγχου τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του καιρού, της έλλειψης συμμετεχόντων, της διαφήμισης, των λαθών εκτύπωσης κ.λπ. Η προηγούμενη επιτυχία δεν εγγυάται μελλοντικές επιτυχίες.

Υπογράφοντας και κάνοντας κλικ στο κουμπί Υποβολή, αποδέχομαι τους όρους παροχής υπηρεσιών και έχω όλες τις απαραίτητες αρχές, άδειες και εγκρίσεις για να υποβάλω αυτήν την αίτηση εκ μέρους μου και / ή του Οργανισμού.

bottom of page